domingo, 24 de agosto de 2014Durant el mes d’agost s’han anant filtrant noticies relatives a aspectes parcials del projecte de llei que regularà la reforma fiscal prevista pel proper any.  Caldria esperar a l’aprovació i publicació de la norma, per tal de conèixer tot el seu abast  i detall, de moment pel que sembla el govern ja s’ha fet enrere, al menys parcialment, d’ algunes mides com la tributació de la “capitalització de l’atur”.

Si ha entrat ja en vigor el Reial Decret Llei 8/2014, per aquesta norma amb  efectes a partir del 5 de Juliol de 2014 es modifica  el percentatge de retencions e ingressos a compte sobre rendiments d’activitats professionals.  Aquest passa del 21 al 15%  sempre i que es compleixin les següents condicions:

El volum dels rendiments integres de les activitats professionals a l’exercici anterior hauran de ser inferiors a 15000€.

Els rendiments han de representar més del 75% de la totalitat dels rendiments integres d’activitats econòmiques i del treball en l’esmenta’t exercici.

El contribuent ha de comunicar al pagador i aquest ha de conservar, un escrit signat en el que especifica que compleix els requisits.

                Ja veuen… al escoltar al president del govern en “la TV”  algú podria pensar que a partir del juliol tots els autònoms passarien a pagar un 15% del seu rendiment. a mida afectarà ben bé a molt pocs contribuents.


RAFEL SOLÉ