viernes, 4 de abril de 2014A TENIR EN COMPTE, aquest trimestre el termini per presentar les declaraicons tributàries a ingressar domiciliades s'avança respecte la data que publica el calendari fiscal al dia 14 d'abril de 2014. 
Cal tenir en copmte també que des del 1 de gener de 2014, s'elimina la presentació en paper pre-imprès dels models d'autoliquidació 111 i 303.

No hay comentarios:

Publicar un comentario