lunes, 31 de marzo de 2014
Recordar. Avui 31 març,  finalitza la prorroga establerta per poder acollir-se al règim especial del criteri de caixa en l' IVA. D'optar per aquest règim, el mateix s'aplicarà a partir de la primera declaració que correspongui al període iniciat en data 1 d'abril (generalment en la declaració corresponent al 2 trimestre de l'any en curs). Serà ja aplicable per a la declaració del primer trimestre per a aquells subjectes passius que van exercir l'opció en el mes de desembre.

Rafel Solé

No hay comentarios:

Publicar un comentario